MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

    1. SATICI

Unvan : Delibaraj.com 
Telefon : +90(531) 844 87 54
E- Posta : info@delibaraj.com

    1. ALICI

Adı Soyadı : ….
Adresi : ….
Telefon : ….
E-Posta : ….

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.delibaraj.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

Hizmetin cinsi ve türü, miktarı ve satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

……….

..

………. TL

………. TL

……….

…..

………. TL

………. TL

……….

…..

………. TL

………. TL

Sipariş İşlem Ücretleri

Ödeme Şekli

Kredi kartı tek çekim veya EFT, Havale

Vade Farkı

………. TL

Toplam (KDV Dahil)

………. TL

Ödeme Şekli

……….

Ödeme Şekli

……….

Ödeme Şekli

……….MADDE 4 – CAYMA HAKKI

ALICI, Sözleşme konusu altın (oyun parası) satın alınmış ise, harcanmadığı takdirde 24 saat içerisinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 24 saatlik süre içinde SATICI’ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmenin 5. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.delibaraj.com internet sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince satın alınan altının kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. 3. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen altının faturası, (iade edilmek istenen altının faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Fatura kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.

  2. İade formu,

  3. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 24 saat içinde altın bedelinin %40’ı alıcıya iade edilir.

Altın SATICI’ya iade edilirken, SATICI tarafından sistemden silinmesi halinde, ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya KDC ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilecek faturanın üzerine “İade Faturasıdır” ibaresi yazılıp, ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

Niteliği itibarıyla; türbinler, birlik kurulumu, birlik kapasitesi iadeleri kabul edilmemektedir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, www.delibaraj.com internet sitesinde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.delibaraj.com İnternet Sitesinde ödemelersayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

6.2 SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından …… saat ….. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

6.3 Sözleşme konusu hizmet, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için, internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’nın hesabına yüklenir.

6.4 Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir hesaba teslim edilecek ise, teslim edilecek hesap sahibinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.5 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’nın onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

6.6 SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, satıcı öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

6.7 Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.8 Hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmet bedelinin 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

6.9 SATICI mücbir sebepler veya elektronik ortamı engelleyen kesintiler gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutarın %40’ı 7 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır. 

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.