Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi?

Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme delibaraj.com ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. .

1- Delibaraj.com 01.01.2017 tarihinde yayın hayatına başlamış, hidroelektrik santral geliştirme ile para kazanma imkanı sunarak üye toplamaktadır.

2- Delibaraj üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkca beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.

3- İş bu sözleşme delibaraj.com tarafından üyelere bedel karşılığında vereceği oyun parası yani altın ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi sözleşmenin uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ile müşteri’ nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

4- Ayrıca işbu sözleşme üyelik için üyelerden hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir.
Üyelik Sistemi ve Siteye Ulaşım Sağlayan üyelerin Yükümlülükleri

1- Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda , satın alınan altın dahilinde Delibaraj isimli sitenin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder.

2- Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü olumsuz fiil ve davranışlar bulunduğu yorumlar, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü fiilin hukuki ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. Delibaraj bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez.

3- Üye site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz. Delibaraj üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir. Üyelik bilgilerinin güvenliği ile tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden Delibaraj sorumlu tutulamaz.
Web Sitesinin Yetkileri ve Kullanıcının Özen Yükümlülüğü

1- Site yönetimi üyenin belirtilen iş bu özleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

2- Bir başka kişi tarafından üyeye ait bilgilerin kullanılması durumunda site yönetimi tarafından üyenin üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır.

3- Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkı vardır.

4- Üye, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel veya tüzel kişilik olarak kendi sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına alınmasını kabul eder. Hehangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

5- Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri siteye bildirmeyi taahhüt eder. Site üyelerinin bilgilerinin doğruluğu veya yanlışlığından sorumlu tutulamaz. Site yönetimi kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir. Site üyelerinin yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir.

6- Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir.

7- Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe üyeden rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini paylaşmaz.

8- Site bu gibi bilgileri paylaşırken üyelerin menfaatlerini korumaya özen göstereceğini taahhüt eder.

9- Site yönetimi herhangi bir adli veya idari süreç çerçevesinde, istenen tüm üye bilgilerini hiçbir koşul öne sürmeden paylaşma hakkına sahiptir.

10- Site, teknik problemler veya aksaklıklardan dolayı üye tarafından kesinlikle sorumlu tutulamaz veya hukuki bir yaptırıma maruz bırakılamaz.

11- Altın fiyatları için belirtilmiş olan altın paketlerindeki fiyatlar site yönetimi tarafından değiştirilebilir.
Üyelerin Hukuki Sorumluluğu

1- Üye, Delibaraj'da sunulan hizmetlere Delibaraj tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde Delibaraj'ın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini.

2- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi yayımlamamayı, dağıtmamayı.

3- Delibaraj'ın izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı.

4- Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi.

5- Üye, haksız kazanç elde ederse(Bot vs) tespit edildiği zaman haksız olarak elde ettiği kazancın yüzde 25 fazlasını geri iade edeceğini, etmediği takdirde hukuki işlemlerin başlatılacağını.

6-Delibaraj'da verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının Delibaraj.com'a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı Hakları

1- Delibaraj.com belirleyeceği bir üyelik sistemi ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Üyelik kişiye özeldir ve aynı üyelik hakları farklı kişilere verilemez.

2- Üyeye satın almış olduğu paket doğrultusunda her gün kazanç elde edebileceği materyaller verilecektir.
Yetkiler; bu sözleşme kapsamında Delibaraj aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. Delibaraj sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı müşteri üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Kayıtların Geçerliliği

İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Gizlilik

Üye sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde Delibaraj ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Üyenin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, müşteri bu konuda Delibaraj'ın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.
Vergilendirme

1- Üyenin Delibaraj üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunları’na göre vergilendirilir.

2- Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca üye’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
Uygulanacak Hükümler - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

1- Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır.

2- İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
İade Şartları

Delibaraj Sitemizden Para İadesi Almak için Satın Aldığınızdan 24 Saat Süre İçinde Ticket Sistemi Üzerinden Başvurursanız Yüzde 50'si Tarafınıza İade Edilir. Yüzde 50 Kesinti İse Ödeme Puanı Ve Vergiler İçin Otomatikmen kesilmiş Olur.
Oyun İçi Genel Kurallar

1- Multi üyelik yasaktır.

2- 1 Cihazdan 1 hesap kontrol edebilirsiniz. Aynı wifi sıkıntı yaratmaz.

3- Bobin Kapasitesi maksimum 2.000.000 kW elektriktir. İstenirse yatırım yapılarak kapasite o anki paketlere göre arttırılabilir.

4- Bot, hile, illegal programlar kullanıldığı takdirse sınırsız olarak ban atılır.

5- Argo,küfür vs içeren kullanıcı adları görüldüğünde sorgulamaksızın ban atılacaktır.
Oyun İçi Genel Kurallar

1- Ödeme puanını sabit tutmak amacıyla elektrik satmadan sadece birlik kazancı elde etmek süresiz ban sebebidir.

2- Yaptığınız toplam yatırımın 4 katından fazlası çekilemez.

3- Birlikte tek başına olmak ve haksız kazanç elde etmek yasaktır ve sonucu birliğin kapatılmasıdır.